Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 24-2-2017

Hội liên hiệp Ủy ban Olympic Châu Đại Dương

Tổng thư ký Ricardo Blas , và trợ lý Tổng thư ký Mike Kohn

Tổng thư ký Ricardo Blas , và trợ lý Tổng thư ký Mike Kohn

Ngày 10-2-2017

Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Osaka-Kobe

Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Osaka-Kobe, ngài Werner Köhler

Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Osaka-Kobe, ngài Werner Köhler

Ngày 1-2-2017

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Nhật Bản, và Lãnh sự danh dự Thụy Điển tại Fukuoka

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Nhật Bản - ngài Magnus Robach, ngài Tỉnh trưởng Ogawa, Lãnh sự danh dự Thụy Điển tại Fukuoka - ngài Kuma Fumio

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Nhật Bản - ngài Magnus Robach, ngài Tỉnh trưởng Ogawa, Lãnh sự danh dự Thụy Điển tại Fukuoka - ngài Kuma Fumio

Trang chủ

Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

Dùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.