Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 11-1-2018

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Fukuoka

Tổng lãnh sự Đại Hàn Dân Quốc tại Fukuoka - Ngài 孫鍾植 SON Jong-sik


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.