Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 1-10-2018

Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Fukuoka

Tổng lãnh sự Thái Lan tại Fukuoka - Ngài Attakarn WONGCHANAMAS


Ngày 5-10-2018

Mọi người trong nhà hát kịch Suzhou Kun

Mọi người trong nhà hát kịch Suzhou Kun


Ngày 23-10-2018

Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Osaka

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Osaka - Ngài Oleg RYABOV


Ngày 29-10-2018

Đại sứ quán Phần Lan tại Nhật nhiệm kỳ tới

Đại sứ quán Phần Lan tại Nhật nhiệm kỳ tới - Ngài Pekka ORPANA


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.