Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 30-1-2019

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật - Ngài VU HONG NAM


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.