ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจจังหวัดฟุคุโอกะ (ภาคภาษาต่างประเทศ)

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 18 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 29 กันยายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 6 กันยายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
ดูต่อ

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข่าวฟุคุโอกะ (มีภาพประกอบ)

自動翻訳

โฮมเพจทางการของจังหวัดฟุกุโอกะ แปลขึ้นโดยโปรแกรมบริการแปลภาษาอัตโนมัติของหน่วยงานเอกชน เนื่องจากเป็นการแปลจากโปรแกรมแปลภาษา เนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอความกรุณาศึกษาข้อตกลงของ Google ด้วย

自動翻訳
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

แผนผังเว็บไชต์
มรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ
'เกาะที่อุทิศแก่พระเจ้า' แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับเมืองมุนากาตะและเกาะโอกิโนะชิมะ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.