ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจจังหวัดฟุคุโอกะ (ภาคภาษาต่างประเทศ)

ข้อมูลล่าสุด

กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว(มีภาษาเพิ่มเติมช่วยให้บริการเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติทางอีเมลของมาโมรุคุง)
วันที่ 30 มกราคม 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
มกราคม 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
ธันวาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
ดูต่อ

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข่าวฟุคุโอกะ (มีภาพประกอบ)

自動翻訳

โฮมเพจทางการของจังหวัดฟุกุโอกะ แปลขึ้นโดยโปรแกรมบริการแปลภาษาอัตโนมัติของหน่วยงานเอกชน เนื่องจากเป็นการแปลจากโปรแกรมแปลภาษา เนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอความกรุณาศึกษาข้อตกลงของ Google ด้วย

自動翻訳
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

แผนผังเว็บไชต์
มรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ
'เกาะที่อุทิศแก่พระเจ้า' แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับเมืองมุนากาตะและเกาะโอกิโนะชิมะ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.