แผนผังเว็บไชต์

TOP

เกี่ยวกับฟุคุโอกะ

การท่องเที่ยว / วัฒนธรรม / ผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยว

วัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางธุรกิจ

การสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ

โครงการอุตสาหกรรมในจังหวัดฟุคุโอกะ

การลงทุน / การเปิดกิจการอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินและท่าเรือ

ข้อมูล

การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

การรักษาพยาบาล / สวัสดิการสังคม

ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่อาศัย

การแต่งงาน / ครอบครัว / บุตร

การศึกษา

สาธารณูปโภคพื้นฐาน

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

รวมลิงค์

สำหรับนักธุรกิจ

ข้อมูลการท่องเที่ยว / วัฒนธรรม

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในฟุคุโอกะ

อื่นๆ


top page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.