ข้อมูลล่าสุด

กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว(มีภาษาเพิ่มเติมช่วยให้บริการเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติทางอีเมลของมาโมรุคุง)
วันที่ 30 มกราคม 2562
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
มกราคม 2562
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
ธันวาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 กันยายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 เมษายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 เมษายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 25 มีนาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 23 มีนาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 มกราคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 11 มกราคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 25 กันยายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 20 กันยายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 เมษายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 เมษายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มีนาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
top page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.