ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 25 กันยายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 20 กันยายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 เมษายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 เมษายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มีนาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 มกราคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 13 มกราคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 29 กันยายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 6 กันยายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 27 เมษายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 1 เมษายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 20 มี.ค 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 14 มี.ค 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 27 ก.พ. 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 31 มกราคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 18 กันยายน 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 2 กันยายน 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ประเด็นสำคัญในงบประมาณระยะแรกประจำปี 2015 (ปีเฮเซที่ 27)
วันที่ 08 มิถุนายน 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 23 เมษายน 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 16 เมษายน 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 24 เดือนมกราคม 2558
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 22 เดือนมกราคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 เดือนมกราคม 2558
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 เดือนมกราคม 2558
ได้แก้ไข "แขกต่างประเทศที่เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด"
วันที่ 5 เดือนกันยายน 2557
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ได้แก้ไข "แขกต่างประเทศที่เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด"
วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2557
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
top page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.