Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 10 มิถุนายน 2560
การมอบรางวัลเกียรติยศพลเมืองดีประจำจังหวัดถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลศาสตราจารย์โอซูสุมิ

การมอบรางวัลเกียรติยศพลเมืองดีประจำจังหวัดถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลศาสตราจารย์โอซูสุมิ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน รางวัลเกียรติยศพลเมืองดีประจำจังหวัดถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลศาสตราจารย์โอซูสุมิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดร. โอซูสุมิได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการอธิบายกลไกการทำงานของออโตฟาจี้ในเซลล์
ด้วยความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลโนเบลแห่งแรกจากจังหวัดฟุกุโอกะ เขาให้ความตื่นเต้นและความหวังและประชาชนในจังหวัดมีความภาคภูมิใจในตัวเขา
ดร. โอซูสุมิกล่าวว่า "ผมดีใจมากที่ได้รับเกียรตินี้ ผมหวังว่าเมืองฟูกูโอกะจะกลายเป็นเมืองระดับโลก ทะยานไปทั่วโลก จากนี้ไป ผมหวังว่าผทจะสามารถทำกิจกรรมได้ดีสำหรับรางวัลนี้" ในพิธี


ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกาวามอบของขวัญที่ระลึก " โคมไฟโอกาวา คุมิโกะ" พร้อมกับ "รางวัลพลเมืองดีประจำจังหวัด"

Back to the top of the page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.