Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

31 กรกฎาคม 2555
การประชุมใหญ่เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการพัฒนาระบบ LSI แบบก้าวหน้าของฟุกุโอกะ ประจำปีเฮเซที่ 24
27 กรกฎาคม 2555
งานแถลงผลการวิจัยโดยศูนย์วิจัยการรีไซเคิลจังหวัดฟุกุโอกะ
24 กรกฎาคม 2555
ฟุกุโอกะเวนเจอร์มาร์เก็ตครั้งที่ 153 ภาคขยายผล
13 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทนิสันจิโดฉะกับจังหวัดฟุกุโอกะ
12 กรกฎาคม 2555
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงศุลและกงศุลใหญ่ประจำฟุกุโอกะ
9 กรกฎาคม 2555
ฟอรัมเพื่อการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียของฟุกุโอกะ
6 กรกฎาคม 2555
พิธี Line Off ของ Toyota Lexus ES
3 กรกฎาคม 2555
การประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งที่ประชุมเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ Ruby/Contents จังหวัดฟุกุโอกะ และ Ruby/Contents Forum
13 มิถุนายน 2555
การประชุมใหญ่/การประชุมอภิปรายเพื่อส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีฟุกุโอกะ Nano Tech Now 2012
3 มิถุนายน 2555
การฝึกร่วมเพื่อการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำปีเฮเซที่ 24

การประชุมใหญ่เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการพัฒนาระบบ LSI แบบก้าวหน้าของฟุกุโอกะ ประจำปีเฮเซที่ 24(31 กรกฎาคม 2555)

มีเป้าหมายที่จะเป็นฐานการพัฒนาที่เป็นผู้นำของโลก

ทางจังหวัดมีเป้าหมายที่จะเป็นฐานการพัฒนาสารกึ่งตัวนำแบบก้าวหน้าที่เป็นผู้นำของโลกจึงได้ทำการผลักดัน "โครงการSilicon Sea Belt Fukuoka (โครงการ SSB ฟุกุโอกะ)"
โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อำเภอฟุกุโอกะได้มีการจัดการประชุมใหญ่ "เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการพัฒนาระบบ LSI แบบก้าวหน้าของฟุกุโอกะ" ขึ้น ในการประชุมมีการรายงานของภาคธุรกิจและการรับรองโครงการต่างๆ เช่น แผนการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทใหม่ของ IT ในโลกที่โลกไซเบอร์และโลกแห่งความเป็นจริงมารวมกัน" โดยคุณอิวาโนะ คาสึโอะซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากหน่วยงานบริการธุรกิจของบริษัทมิตสึบิชิโชจิ


ผู้ว่าการฯโองาวะกล่าวทักทาย


การบรรยายพิเศษ

Back to the top of the page

งานแถลงผลการวิจัยโดยศูนย์วิจัยการรีไซเคิลจังหวัดฟุกุโอกะ(27 กรกฎาคม 2555)

เป้าหมายคือการสร้างคมแห่งการหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกัน

ศูนย์วิจัยการรีไซเคิลจังหวัดฟุกุโอกะให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาระบบทางสังคม และเทคโนโลยีในการรีไซเคิลที่ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อการสร้างสังคมแห่งการหมุนเวียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม ศูนย์แห่งนี้ได้จัดให้มีการแถลงผลการวิจัยขึ้นในอำเภอฟุกุโอกะ โดยมีการแถลงผลงานต่างๆเช่น การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเกษตรโดยการรีไซเคิลเปลือกหอยนางรม เป็นต้น


ภาพการแถลงผลงาน

ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเกษตรที่ทำจากเปลือกหอยนางรม

Back to the top of the page

ฟอรัมเพื่อการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียของฟุกุโอกะ(24 กรกฎาคม 2555)

มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์แฟชั่น ผู้นำในเอเชีย

เพื่อส่งเสริมการขยายช่องทางจัดจำหน่ายของธุรกิจเวนเจอร์ และการจัดหาเงินทุน ทางจังหวัดได้ทำการนำเสนอกับนักลงทุนด้วยการจัด "ฟุกุโอกะเวนเจอร์มาร์เก็ต (FVM)" ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม "ฟุกุโอกะเวนเจอร์มาร์เก็ตครั้งที่ 153 ภาคขยายผล" ที่ได้จัดขึ้นทั่วฟุกุโอกะ มีการขยายขนาดกิจกรรมในการจัดแสดงสินค้าใหม่ การเจรจาทางการค้า การจัดบรรยายและการประชุมแลกเปลี่ยนต่างๆ โดยมีบริษัท 24 แห่งจากในจังหวัดเข้าร่วมงาน
โดยหลักๆเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและไฟฟ้า เช่น ผู้พัฒนาสินค้าทำความเย็นที่ทำจากวัสดุที่ใช้ทำชุดดำน้ำ และมีการเจรจาทางธุรกิจกันอย่างคึกคัก


มีผู้เข่าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Back to the top of the page

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทนิสันจิโดฉะกับจังหวัดฟุกุโอกะ(13 กรกฎาคม 2555)

การประหยัดไฟฟ้าโดยนิสสันลีฟ

เพื่อเป็นมาตรการประหยัดไฟฟ้าในฤดูร้อนปีนี้ จังหวัดฟุกุโอกะได้ร่วมมือกับบริษัทนิสสันจิโดฉะในการทำโครงการประหยัดไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์จาก "LEAF to HOME" ซึ่งเป็นระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าและ "LEAF" รถยนต์พลังไฟฟ้า
ในวันที่ 13 กรกฎาคม ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการขึ้นที่ทางเข้าด้านหน้าของที่ว่าการจังหวัด โดยผู้ว่าการฯโองาวะได้กล่าวทักทายว่า "ทางจังหวัดมีความปรารถนาที่จะถ่ายทอดวิธีประหยัดไฟฟ้าแบบใหม่ที่ได้รับการนำเสนอให้กับชาวเมืองทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกท่านนำไปเพิ่มเป็นรายการหนึ่งในการประหยัดไฟฟ้า"


รองประธานคาตาคิริ บริษัทนัสสันจิโดฉะมอบกุญแจ "LEAF" ให้ผู้ว่าการฯโองาวะ


ผู้ว่าการฯโองาวะเสียบปลั๊ก "LEAF" รถยนต์พลังไฟฟ้า

Back to the top of the page

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงศุลและกงศุลใหญ่ประจำฟุกุโอกะ(12 กรกฎาคม 2555)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะฑูตประจำฟุกุโอกะ เพื่อการบริการราชการจังหวัดที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 12 กรกฎาคมได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ว่าการเมืองฟุกุโอกะกับกงศุลใหญ่และกงศุลประจำจังหวัดฟุกุโอกะ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนก.ยปีที่ผ่านมาตามการนำเสนอของผู้ว่าการฯโองาวะ โดยในการประชุมครั้งที่ 2 ครั้งนี้ได้มีกงศุลใหญ่จากประเทศเวียตนามคุณวูฟีมุน กงศุลใหญ่ประเทศออสเตรเลีย คุณเวนดี้.อี.โฮลเดนสัน กงศุลใหญ่ประเทศเกาหลีใต้คุณโจจงวอน กงศุลใหญ่ประเทศจีน คุณลีเทนเนน และกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา คุณเจสัน.อาร์.คูบาสเข้าร่วม ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นในหัวข้อ "การติดต่อสื่อสารของเยาวชนนานาชาติ" เช่น "ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยให้เด็กๆจากฟุกุโอกะและเด็กต่างชาติได้เดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศต่างๆ"


ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Back to the top of the page

ฟอรัมเพื่อการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียของฟุกุโอกะ(9 กรกฎาคม 2555)

มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์แฟชั่น ผู้นำในเอเชีย

วันที่ 9 กรกฎาคมได้มีการจัดฟอรัม "การประชุมเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียของฟุกุโอกะ" ขึ้นที่อำเภอฟุกุโอกะ โดยได้มีการแถลงถึงเรื่องต่างๆ เช่นการเปิดโชว์รูมแสดงสินค้าแบรนด์ฟุกุโอกะขึ้นที่เมืองต้าเหลียนในประเทศจีน
ผู้ว่าการโองาวะฯซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของที่ประชุมส่งเสริมได้กล่าวทักทายว่า "ฟุกุโอกะเอเชียคอลเล็คชั่น (FACo) เป็นกิจกรรมแฟชั่นของฟุกุโอกะที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทางจังหวัดเองก็ต้องการร่วมมือกับที่ประชุมส่งเสริมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาบุคลากรต่อไป" ในฟอรัมมีการบรรยายโดยบ.กนิตยสารแฟชั่นสตรี "CANCAM" คุณชิมาโนะ โทโมกิและยังมีการแนะนำการดำเนินงานของแบรนด์ท้องถิ่นที่นำไปแสดงใน FACo


ผู้ว่าการฯกล่าวทักทาย


คุณคอนโด้ ชิสึกะนางแบบประจำ "CanCam" ก็มาร่วมงานบรรยายด้วย

Back to the top of the page

พิธี Line Off ของ Toyota Lexus ES (6 กรกฎาคม 2555)

ก้าวต่อไปสู่การเป็นฐานการผลิต

ทางจังหวัดได้มีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "การเป็นฐานการผลิตแบบก้าวหน้าสำหรับรถยนต์ 1 ล้าน 5 แสนคันในคิวชูตอนเหนือ" โดยปัจจุบันคิวชูตอนเหนือได้เติบโตขึ้นเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ 1 ล้าน 5 แสน 4 หมื่นคันต่อปี
บริษัทโตโยตาจิโดชาคิวชู จำกัดในอำเภอมิยาวากะ ได้เริ่มทำการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่คือ Toyota Lexus ES และได้มีการจัดพิธี Line Off ขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม
ในพิธีผู้ว่าการฯโองาวะได้กล่าวอวยพรว่า "การที่รถยนต์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีระดับสูงของญี่ปุ่นมีการขยายการผลิตมากขึ้นในจังหวัดฟุกุโอกะ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในระดับสูงของคิวชูตอนเหนือในการเป็นฐานการผลิตที่สามารถจูงใจชาวโลกได้"


ผู้ร่วมงานได้รับทราบอีกครั้งถึงความร่วมมือ


ผู้ว่าการฯดูรถรุ่นใหม่ Lexus ES

Back to the top of the page

การประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งที่ประชุมเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ Ruby/Contents จังหวัดฟุกุโอกะ และ Ruby/Contents Forum(3 กรกฎาคม 2555)

เป้าหมายคืออการสร้างสรรค์สินค้าในระดับโลก

เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าในระดับโลกและธุรกิจการนำเสนอโครงการ โดยการเชื่อมประสานโครงการต่างที่ได้ทำมาของ "ที่ประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรม Contents ฟุกุโอกะ" และ "ที่ประชุมส่งเสริมฐานธุรกิจ Ruby ฟุกุโอกะ" ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการรวมที่ประชุมทั้งสองเข้าด้วยกันและตั้งเป็น "ที่ประชุมเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ Ruby/Contents ฟุกุโอกะ"
ในวันที่ 3 กรกฎาคมได้มีการจัดการประชุมใหญ่เพื่อการก่อตั้งขึ้นที่อำเภอฟุกุโอกะ ผู้ว่าการโองาวะได้กล่าวทักทายว่า "ในอนาคตด้วยที่ประชุมใหม่เราจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อเพิ่มธุรกิจที่สามารถพัฒนาสินค้าออริจินอลได้ โดยเฉพาะ "Ruby น้ำหนักเบา" ที่ถือกำเนิดขึ้นในฟุกุโอกะ จะมีการส่งเสริมให้มีการจับคู่ระหว่างผู้พัฒนาและ Soft User เพื่อการขยายธุรกิจ"


การประชุมใหญ่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงาน


ผู้ว่การฯ กำลังดูสินค้าอย่างตื่นตาตื่นใจในบูธจัดแสดง

Back to the top of the page

การประชุมใหญ่/การประชุมอภิปรายเพื่อส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีฟุกุโอกะ Nano Tech Now 2012(13 มิถุนายน 2555)

นาโนเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้น

นาโนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีในการแปรรูปและผลิตในหน่วยนาโน (เศษ 1 ส่วน 1000 ล้าน) เมตร ที่กำลังได้รับความสนใจในฐานะเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำหรับงานในแขนงต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น ทางด้านไบโอ พลังงานสิ่งแวดล้อม อิเลคทรอนิคส์ และการแพทย์ เป็นต้น
วันที่ 13 มิถุนายน ในอำเภอคิตะคิวชูได้มีการจัดการประชุมใหญ่/การประชุมอภิปราย "การประชุมเพื่อส่งเสริมนาโนเทคโนโลยีฟุกุโอกะ" โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการและภาครัฐ โดยในงานได้มีการเผยแพร่เรื่องแนวทางใหม่ล่าสุดในด้านนาโนเทคโนโลยีและผลการวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 13-15 ยังได้มีการจัดงาน "ฟุกุโอกะ Nano Tech Now 2012"ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและตัวอย่างเทคโนโลยีนาโนเทคที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น ในงานนี้มีการนำการวิจัยใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีในระดับสูงมาจัดแสดงโดยบริษัท 27 แห่งและมหาวิทยาลัยต่างๆ


การประชุมอภิปรายเป็นการแนะนำเรื่องการนำนาโนเทคไปใช้ในด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานใหม่ รถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ในที่จัดงาน Nano Tech Now มีผู้รับผิดชอบคอยประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการวิจัยและพัฒนา

Back to the top of the page

การฝึกร่วมเพื่อการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำปีเฮเซที่ 24(3 มิถุนายน 2555)

การฝึกป้องกันภัยเพื่อเตรียมรับมืออุบัติภัยนิวเคลียร์ครั้งแรก

วันที่ 3 มิถุนายน ได้มีการจัด "การฝึกร่วมเพื่อการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดฟุกุโอกะ" เพื่อเตรียมรับมืออุบัติภัยจากแผ่นดินไหว สึนามิและนิวเคลียร์ โดยมีสะพานปลาฟุนาโคชิในอำเภออิโตชิมะเป็นสถานที่จัดงานหลัก และมีบุคลากรของทางจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ดับเพลิง ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 1,400 คน
การฝึกครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการฝึกรับมืออุบัติภัยนิวเคลียร์ โดยได้ทำการฝึกการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลตาม "ข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติภัยนิวเคลียร์" ที่ได้ทำขึ้นในเดือนเมษายน ฝึกการอพยพประชาชนในบริเวณกว้าง และการเฝ้าระวังปริมาณรังสี เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการฝึกการลำเลียงประชาชนทางเรือจากเกาะห่างไกล (ฮิเมชิมะ) ที่ประสบเหตุดินถล่ม ฝึกดับไฟที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งเนื่องจากสึนามิ ฝึกการช่วยเหลืออพยพผู้ที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลในขณะเกิดอุบัติภัย โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น


การเฝ้าระวังปริมาณรังสีด้วยเซอร์เวย์มิเตอร์


ผู้ว่าการโองาวะกำลังกล่าวว่า "สิ่งสำคัญในการรับมืออุบัติภัยคือการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ขอให้พิจารณาผลการฝึกเพื่อเพิ่มระดับความพร้อมในอนาคต"

Back to the top of the page

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.