ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์ 2560
การแลกเปลี่ยนกับไทยและกรุงเทพมหานคร
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
การแลกเปลี่ยนกับไต้หวัน

การแลกเปลี่ยนกับไทยและกรุงเทพมหานคร

จังหวัดฟุกุโอกะและประเทศไทยได้ลงนามในความร่วมมือที่เป็นมิตร และจากวันที่ 19 ถึง 23 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสภามณฑลเยือนเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้มาเยือนได้พบกับอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเดือนตุลาคมปี 2559 ที่ประชุมในส่วนเรื่องอื่นๆ พวกเขาเห็นพ้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่กับกรุงเทพมหานคร เช่น นโยบายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางของการดูแลป้องกันสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมโอลิมปิกโตเกียวปี 2563 และพื้นที่ค่ายพาราลิมปิกเกมส์ ผู้มาเยือนได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ที่พวกเขาได้ส่งเสริมถึงเสน่ห์ของฟุกุโอกะ รวมถึงการแข่งขันระดับนานาชาติจำนวนมากที่จัดขึ้นในพื้นที่นี้ และรวมไปถึงกีฬาต่างๆ

ขอแสดงความเสียใจสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

ขอแสดงความเสียใจสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เข้าเยี่ยมท่านอัศวิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เข้าเยี่ยมท่านอัศวิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อสรุปของบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและกรุงเทพมหานคร”

ข้อสรุปของบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและกรุงเทพมหานคร”

เข้าเยี่ยมท่านอัศวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เข้าเยี่ยมท่านอัศวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Back to the top of the page

การแลกเปลี่ยนกับไต้หวัน

จังหวัดฟุกุโอกะและไต้หวันกำลังเร่งการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสาขาวัฒนธรรม จากวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสภามณฑลเยือน
ในเดือนตุลาคมของปี 2559 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คิวชูเปิดการจัดแสดง "สมบัติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน" เป็นการตอบแทนความดี พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติสาขาทางภาคใต้ในไต้หวันเปิดการจัดแสดง "ศิลปะญี่ปุ่นที่ดีที่สุด:ผลงานชิ้นเอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวและคิวชู "ซึ่งมีกลุ่มผู้เยี่ยมชมได้ไปดู กลุ่มผู้มาเยี่ยมเยือนยังได้เข้าชมยังไปที่ "งานแสดงสินค้าสหกรณ์การเกษตรคิวชู/ยามากุชิ" จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้าไต้หวัน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของคิวชู

ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ

ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ

ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติสาขาทางภาคใต้

ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติสาขาทางภาคใต้

คิวชู/ยามากูชิ งานแสดงสินค้าสหกรณ์การเกษตร

คิวชู/ยามากูชิ งานแสดงสินค้าสหกรณ์การเกษตร

ความอนุเคราะห์โดยเช็น เชียน-เจ็น, รองประธานาธิบดีของไต้หวัน

ความอนุเคราะห์โดยเช็น เชียน-เจ็น, รองประธานาธิบดีของไต้หวัน

Back to the top of the page

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.