Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศญี่ปุ่น

ฟรังเซสโก ฟินิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ลี ซู-มูน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เอกอัครราชทูตรัฐจอร์เจียประจำญี่ปุ่น

ลีแวน ซินแซส เอกอัครราชทูตรัฐจอร์เจียประจำญี่ปุ่น


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รองหัวหน้ารัฐมนตรีแห่งเดลีr

มานิส ซิโซเดีย รองหัวหน้ารัฐมนตรีแห่งเดลี


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.