Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เอกอัครราชฑูตเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

คิม อก ชี เอกอัครราชฑูตเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าเขตพิเศษของฮ่องกง ในกรุงโตเกียว

เชอรี่ ยัง ตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าเขตพิเศษของฮ่องกง และโตเกียว


วันที่ 8 ธันวาคม 2560

สมาคมศิษย์เก่านานาชาติฟุกุโอกะ

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าทั้งหมดที่เคยเรียนที่จังหวัดฟุกุโอกะ


วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศญี่ปุ่น

วิลเลี่ยม เอฟ ฮาการ์ตี้ เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศญี่ปุ่น


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.