ข้อมูลล่าสุด Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟริกาใต้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟริกาใต้


วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกของคาซัคสถานและเจ้าหน้าที่สำหรับสภาการแข่งขันในแต่ละครั้ง

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกของคาซัคสถานและเจ้าหน้าที่สำหรับสภาการแข่งขันในแต่ละครั้ง


วันที่ 13 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการโอลิมปิกโอเชียเนีย

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกโอลิมปิก


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์

แอริ่ง ไรม์สเตดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.