ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟริกาใต้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟริกาใต้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งแอฟริกาใต้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกของคาซัคสถานและเจ้าหน้าที่สำหรับสภาการแข่งขันในแต่ละครั้ง

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกของคาซัคสถานและเจ้าหน้าที่สำหรับสภาการแข่งขันในแต่ละครั้ง

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกของคาซัคสถานและเจ้าหน้าที่สำหรับสภาการแข่งขันในแต่ละครั้ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการโอลิมปิกโอเชียเนีย

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกโอลิมปิก

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกโอลิมปิก

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์

แอริ่ง ไรม์สเตดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์

แอริ่ง ไรม์สเตดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์

page top

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.