ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 26 เมษายน 2560

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

ลี จุน-กิว - เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

ลี จุน-กิว - เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 19 เมษายน 2560

ประธานสมาคมวอลเลย์บอลเม็กซิโก

พระเยซู เพอราเลซ นาวาโร่ - ประธาน

พระเยซู เพอราเลซ นาวาโร่ - ประธาน

วันที่ 12 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่สหพันธ์กีฬาวีลแชร์เยอรมัน

อูโดซีกเลอร์ เลขาธิการวีลแชร์ฟันดาบ สหพันธ์กีฬาโอลิมปิกนานาชาติ
ไอร่า ซีกเลอร์ ผู้จัดการแผนกวีลแชร์ฟันดาบ สหพันธ์กีฬาโอลิมปิกนานาชาติ

อูโดซีกเลอร์ สหพันธ์กีฬาโอลิมปิกนานาชาติ เลขาธิการวีลแชร์ฟันดาบ ไอร่า ซีกเลอร์ สหพันธ์กีฬาโอลิมปิกนานาชาติ ผู้จัดการแผนกวีลแชร์ฟันดาบ

วันที่ 6 เมษายน 2560

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศญี่ปุ่น

พอล แมดเด็น - เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศญี่ปุ่น

พอล แมดเด็น - เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศญี่ปุ่น

page top

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.