Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลียในฟุกุโอกะ

นายเอียน บราซิเออร์, สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลียในฟุกุโอกะ


วันที่ 11 มกราคม 2560

"การสื่อสารฮิโตะ" หัวหน้าโค้ช, Japan SR Association CEO

ฟิโล ทิเอเทีย หัวหน้าโค้ชของ "การสื่อสารฮิโต ซันโวฟส์" และยูอูจิ วาตานะเสะ ซ๊อีโอของสมาคมญี่ปุ่น เจอาร์ ผู้บริหารซันโวฟส์


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.