ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

กงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำโอซาก้า

Ms.Sarah Wooten กงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำโอซาก้า

Ms.Sarah Wooten กงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำโอซาก้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำญี่ปุ่น

CHENG Yonghua เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำญี่ปุ่น

CHENG Yonghua เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำญี่ปุ่น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำฟุกุโอกะ

Mr. KIM Ok-chae กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำฟุกุโอกะ

Mr. KIM Ok-chae กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำฟุกุโอกะ

page top

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.