ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการโอลิมปิกโอเชียเนียแห่งชาติ

เลขาธิการ ริกซ์ แบรส, ผู้ช่วยเลขานุการไมค์ คอห์น

เลขาธิการ ริกซ์ แบรส, ผู้ช่วยเลขานุการไมค์ คอห์น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สถานกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอซาก้า-โกเบ

สถานกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอซาก้า-โกเบ, เวอร์เนอร์ โคเลอร์

สถานกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอซาก้า-โกเบ, เวอร์เนอร์ โคเลอร์

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560

เอกอัครราชทูตวิสามัญและทูตผู้มีอำนาจของสวีเดนถึงญี่ปุ่นและกงสุลกิตติมศักดิ์ของสวีเดนในฟุกุโอกะ

เอกอัครราชทูตวิสามัญและทูตผู้มีอำนาจของสวีเดนถึงญี่ปุ่น แม็ดนัส โรบาก ผู้ว่าราชการโอกาวาและกงสุลกิตติมศักดิ์ของสวีเดนในฟุกุโอกะ, ฟูมิโอะ คุมะ

เอกอัครราชทูตวิสามัญและทูตผู้มีอำนาจของสวีเดนถึงญี่ปุ่น แม็ดนัส โรบาก ผู้ว่าราชการโอกาวาและกงสุลกิตติมศักดิ์ของสวีเดนในฟุกุโอกะ, ฟูมิโอะ คุมะ

page top

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.