ข้อมูลทางธุรกิจ

การสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ
โครงการอุตสาหกรรมในจังหวัดฟุคุโอกะ
การลงทุน / การเปิดกิจการอุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินและท่าเรือ
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.