:

เกี่ยวกับฟุคุโอกะ

เข้าสู่จังหวัดฟุคุโอกะ
เสน่ห์ของฟุคุโอกะ
หน่วยการปกครองของจังหวัดฟุคุโอกะ
ศาลาว่าการจังหวัดฟุคุโอกะ (โครงสร้างหน่วยงาน)
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของจังหวัดฟุคุโอกะ
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.